WAAROM DE DEMOCRATSICHE REPUBLIEK VAN CONGO ?

Alleen al de omvang van de Democratische Republiek Congo kan je doen duizelen: het op één na grootste land van Afrika (en het elfde grootste ter wereld) met zijn 2.345.410 km2, een bevolking die wordt geschat op meer dan 105 miljoen, met 9 buurlanden en onschatbare rijkdommen, vooral mijnbouwbronnen. Maar de DRC is ook een van de armste landen ter wereld en heeft geleden onder bloedige oorlogen: de eerste van 1996 tot 1997, waarbij de Zaïrese president Mobutu Sese Seko werd verdreven, en de tweede van 1998 tot 2002, waarbij 9 buurlanden betrokken waren. Bijna 6 miljoen mensen stierven, voornamelijk door hongersnood en ziekte. De oorlog in Kivu is sinds 2004 aan de gang. Het land telt naar verluidt meer dan 140 gewapende groepen.

Voor dit 4e project besloten we onze koffers neer te zetten in de provincie Zuid-Kivu, een van de 3 provincies die het zwaarst getroffen zijn door gewapende conflicten waarbij kindsoldaten betrokken zijn. Het is een van de meest verwoeste provincies van de DRC.

De bevolking leeft in permanente onveiligheid. Meer dan vijftig gewapende groepen bezetten het grondgebied (Fizi, Shabunda, Kalehe, Kabare, Uvira, Mwenga, Walungu).

EEN HOLISTISCH PROGRAMMA: VAN DE PREVENTIE VAN KINDERREKRUTERING TOT DE DUURZAME REÏNTEGRATIE VAN VRIJGELATEN KINDSOLDATEN

 • 1/ Rekrutering voorkomen

  Door het bewustzijn te vergroten en FARDC-officieren en krijgsheren te informeren dat het rekruteren en gebruiken van kinderen onder de 15 jaar een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid is. En door basisgemeenschappen, opinieleiders, ouderen en religieuze leiders, evenals kinderen en jongeren, bewust te maken van het feit dat kinderen rechten hebben die moeten worden gerespecteerd en beschermd.

 • 2/ De vrijlating van de kinderen

  Door met de bevelvoerende officieren te onderhandelen over de vrijlating van de kinderen zonder tegenprestatie.

 • 3/ Opvang en psychosociale zorg

  Door vrijgelaten kinderen (meisjes en jongens) op te vangen in aparte CTO’s (transit- en oriëntatiecentra) voor meisjes en jongens, gedurende maximaal 3 maanden, om hen psychologische, sociale en medische hulp te bieden. Ze krijgen ook onderwijs aangeboden (gedragseducatie, basiseducatie of inhaalcursussen) en toegang tot accommodatie en evenwichtige voeding. In dit stadium is de zoektocht naar de biologische families van de kinderen begonnen.

 • 4/ Gezinshereniging

  Voormalige kindsoldaten (kinderen die zijn vrijgelaten uit gewapende strijdkrachten en groepen) zo snel mogelijk herenigen met hun biologische of uitgebreide familie. In 15% van de gevallen is gezinshereniging moeilijk (buitenlandse kinderen, kinderen van wie de gemeenschappen nog steeds ten prooi vallen aan rebellengroepen, kinderen die hun adres niet meer weten, kinderen die familie- of gemeenschapsbemiddeling van verschillende duur nodig hebben). Deze 15-16-jarigen worden dan geplaatst in een onafhankelijke jeugdherberg (FJA).

 • 5/ Opvolging

  Door de kinderen gedurende 6 maanden (of langer, als het om de hereniging van pas vrijgelaten kinderen gaat, met een nauwlettend oog op de eerder herenigde kinderen) na hun gezins- en gemeenschapshereniging te volgen. Hoe is hun psychologische toestand? Zijn ze nog steeds verslaafd aan drugs? Hoe re-integreren ze in de gemeenschap?

 • 6/ Onderwijsondersteuning en beroepsopleiding

  Op basis van de wensen en het levensplan van het kind kan hij of zij opnieuw worden ingeschreven op school, een beroepsopleiding volgen en/of een inkomensgenererende activiteit (IGA) ontwikkelen.

 • Externe evaluatie en antwoorden van het management

  Aangezien het STOP CHILDREN SOLDIERS-programma wordt gefinancierd door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, wordt het onderworpen aan een externe evaluatie om ervoor te zorgen dat het programma goed wordt beheerd en uitgevoerd. De tussentijdse evaluatie werd eind 2023 uitgevoerd en is nu beschikbaar via deze link, samen met de managementantwoorden die WAPA voorstelt te implementeren en de samenvatting.

DANK AAN ONZE DONATEURS EN FINANCIEREN, EURHOPE, CBTW, DGD, WBI, CNCD EN NIF, DIE ONS IN STAAT STELDEN HET PROGRAMMA “STOP CHILD SOLDIERS” IN 2023 TE FINANCIEREN EN AAN DE DGD, WBI, NIF EN EURHOPE, DIE HUN STEUN IN 2024 HEBBEN HERHAALD.

DANK AAN WBI VOOR DE STEUN AAN HET SCOLART-PROJECT (FRANSE LES EN KUNSTWORKSHOPS) DAT IS OPGEZET IN SAMENWERKING MET HET INSTITUT FRANÇAIS DE BUKAVU.

ACT4WAPA

Met dit platform kunt u makkelijk zelf een inzamelingsactie (sponsoren van een sportieve prestatie, huwelijk, verjaardag, doop, verkoop van tweedehandskleding, etentjes met vrienden, …) voor WAPA opzetten en met uw dierbaren delen. U kunt ook meedoen met een al bestaande actie.