BEWUSTMAKING

Een van de missies van WAPA is om het grote publiek, kinderen en volwassenen, bewust te maken van het probleem van kindsoldaten over de hele wereld en het belang van hun re-integratie. Elk jaar op 12 februari, ter gelegenheid van de Internationale Dag ter bestrijding van het gebruik van kindsoldaten, belichten we dit probleem door een bewustmakings- en informatiecampagne, een evenement of een actie te organiseren. Tijdens het schooljaar gaan we ook naar klaslokalen en ontmoeten we leerlingen uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs om hen bewust te maken van dit probleem.

Voor evenementen en animaties in scholen, neem contact op met Lara.

PLEIDOOI

Om de rekrutering van kinderen in niet-statelijke gewapende groepen en gewapende strijdkrachten over de hele wereld (en uiteindelijk hun deelname aan vijandelijkheden) te voorkomen en te beëindigen, en om de bescherming van deze kinderen in gewapende conflicten te waarborgen, verbindt WAPA zich ertoe deze belangen bij de Belgische, Europese en internationale autoriteiten / instellingen te bepleiten. Dit doet zij door het doen van aanbevelingen alsmede door de ratificatie en implementatie van het facultatieve protocol van 2000 (Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten – 25 mei 2000) te bevorderen. Dit werk wordt voornamelijk uitgevoerd in het kader van het WING-platform waarvan WAPA lid is. Meer info op wingplatform.be.
Contact : Solveig

ACT4WAPA

Met dit platform kunt u makkelijk zelf een inzamelingsactie (sponsoren van een sportieve prestatie, huwelijk, verjaardag, doop, verkoop van tweedehandskleding, etentjes met vrienden, …) voor WAPA opzetten en met uw dierbaren delen. U kunt ook meedoen met een al bestaande actie.