IK GEEF EEN DOORLOPENDE OPDRACHT

Zo kunt u met één handeling iedere maand weer het verschil maken.
Het kan op twee manieren:

1. Doe een online maandelijkse donatie hier
2. U kunt online op je bank-app een doorlopende machtiging opstellen.
3. U kunt dit formulier downloaden en ingevuld naar uw bank sturen.

Het is aan u om de hoogte van het bedrag te kiezen en de datum waarop de machtiging ingaat. U kunt op elk gewenst moment uw machtiging intrekken of aanpassen.

IK ZET ME IN MET MIJN BEDRIJF

Wilt u dat uw bedrijf een positief en dynamisch imago heeft? Hecht u aan de sociale impact van uw bedrijf en voelt u zich mede verantwoordelijk voor het gezamenlijk realiseren van duurzame oplossingen?

IK DOE
EEN ONLINE GIFT

IK DOE
EEN OVERSCHRIJVING

IK LAAT IETS NA

Zelfs na uw dood kunt u nog het verschil maken en een bijdrage leveren aan een rechtvaardigere wereld. Om iets te kunnen nalaten moet u een testament opstellen. De tussenkomst van een notaris of een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar het wordt wel aanbevolen om zeker te zijn van de geldigheid van het testament en het naleven van de geldende erfrechtregels.

IK WORD VRIJWILLIGER

Of u nu hyper-verbonden bent, een organisatietijger bent, of over bepaalde vaardigheden beschikt, uw hulp is welkom! Laat het ons weten, steun onze campagnes, deel clicks, deel een link naar onze website in uw e-mails. Laat het ons weten, steun onze campagnes, deel clicks, deel een link naar onze website in uw e-mails. Ontmoet mensen, versterk onze teams in het veld tijdens onze acties of help een handje in de logistiek, bijvoorbeeld door zaalruimte of een aanhanger ter beschikking te stellen. Houdt u van fotografie of video? Help ons dan bij onze communicatie campagnes. Houdt u van cijfers, van computers en dergelijken? Help ons een handje in de administratie of de IT. Wie u ook bent, neem contact op met Lara.

WAT JE MOET WETEN

 • Uw donatie is kostbaar en wij maken er een erezaak van om te werken volgens de principes van transparantie en goed bestuur. Voor ons telt elke euro.

 • Onze vereniging is kleinschalig, wat betekent dat we onze gesprekspartners persoonlijk hebben ontmoet en dat we regelmatig contact met hen onderhouden. Wij geven de voorkeur aan projecten die concrete en duurzame hulp bieden in regio’s die te lijden hebben gehad onder jarenlange gewapende conflicten.

 • WAPA is officieel erkend door de FOD Financiën als een instelling die ontwikkelingslanden bijstaat.
  Vanaf € 40, – per jaar zijn uw schenkingen fiscaal aftrekbaar tot 60% en voor bedrijven 100% aftrekbaar van de belastbare basis .

 • Je hebt recht op informatie! WAPA International houdt zich aan de VEF Ethische Code.
  Dit houdt in dat donateurs, vrijwilligers en medewerkers (of medewerkers in vaste dienst) minimaal jaarlijks worden geïnformeerd over het gebruik van de ingezamelde gelden.

 • Onze gecontroleerde rekeningen worden volledig transparant gepubliceerd op donorinfo.be

 • In ons archiefgedeelte vindt u al onze jaarverslagen en overzichtstabellen.

 • WAPA stelt alles in het werk om uw donaties aan het gewenste project toe te wijzen. WAPA behoudt zich echter het recht voor om in voorkomend geval donaties toe te wijzen naar gelang de behoeften en noodsituaties in het veld.

ACT4WAPA

Met dit platform kunt u makkelijk zelf een inzamelingsactie (sponsoren van een sportieve prestatie, huwelijk, verjaardag, doop, verkoop van tweedehandskleding, etentjes met vrienden, …) voor WAPA opzetten en met uw dierbaren delen. U kunt ook meedoen met een al bestaande actie.