PRIVACYBELEID

Dit is de site van WAPA International, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgischrecht met volgende gegevens :

  • het adres van de sociale zetel : Rue de Rixensart 22 à 1332 Genval
  • het ondernemingsnummer : BE 0537407021
  • het bankrekeningnummer : BE73 3631 2334 7260 (BBRUBEBB)

Gelieve het volgende contract te lezen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden. Dit document kan veranderen, herbekijk het dus regelmatig.

VERZAMELDE PERSOONLIJKE IDENTIFICATIE INFORMATIE

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunt u ertoe geleid worden vrijwillig en bewust informatie te delen, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen via deze site, door u op onze nieuwsbrieven in te schrijven, door pedagogisch materiaal te bestellen, door u in te schrijven voor een evenement of door papieren of elektronische publicaties aan te vragen.

Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren, u in te schrijven voor evenementen, u later te contacteren en om statistieken op te maken en zo de inhoud van onze website te verbeteren. Als u in de toekomst geen post of e-mail van ons wil ontvangen, contacteer ons.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS DOOR WAPA INTERNATIONAL

Deze gegevens worden enkel verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van WAPA International, zoals (e-)mailings, enquêtes, inschrijving voor nieuwsbrieven of evenementen enz.

U kunt op elk moment een kopie van uw persoonlijke gegevens vragen aan WAPA International. Bovendien hebt u steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik ervan. U kunt ons ook vragen uw persoonlijke gegevens aan te passen.

CONFORM DATABEHEER EN -BEHOUD

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of als u vraagt om ons magazine of jaarrapport op te sturen. Tenzij u daarom verzoekt, worden deze gegevens voor tien jaar na de laatste communicatie bewaard.

WAPA International engageert zich ertoe deze gegevens niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch ze door te geven aan commerciële databases.

WETTELIJK KADER EN TOEPASSINGSGEBIED

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1992 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op www.wapainternational.org. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door andere organisaties waarnaar we kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen verschillen.

Als u wenst te reageren op een van de hierboven beschreven praktijken, kunt u ons contacteren. 

VEILIGHEID VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

Eens we de gegevens ontvangen hebben, engageert WAPA International zich ertoe zijn best te doen om de veiligheid van haar systemen te verzekeren. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen opgezet om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie verkregen op onze site.

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt. In elk geval kan geen enkele overdracht van gegevens op Internet 100% gegarandeerd worden. Bijgevolg, zelf al zijn inspanningen gedaan om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de doorgegeven informatie niet 100% garanderen.

TOEGANG, AANPASSING OF VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de Belgische wet betreffende computers, bestanden en vrijheden (CNIL), kan elke gebruiker die op deze site rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve informatie heeft geplaatst, om de verstrekking van zijn of haar persoonlijke gegevens vragen door contact op te nemen met WAPA International.

U hebt recht op nieuwsgierigheid, toegang, rechtzetting, anonimiteit en verzet tegen het opslaan van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, door een schriftelijke en getekende aanvraag in te dienen, met daarin het postadres of e-mailadres waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd.

Op aanvraag hebt u dus de mogelijkheid om de opgeslagen persoonlijke gegevens te kennen die op u betrekking hebben, om eventuele onjuistheden te verbeteren, hun anonimisering te vragen en u te verzetten tegen het gebruik ervan. Als u deze rechten wil uitoefenen, contacteer ons.

Als u meent dat onze website het huidige privavybeleid niet respecteert of als u andere commentaren hebt, contacteer onze organisatie.

ONS CONTACTEREN?

We zijn beschikbaar:

  • per e-mail op wapa@wapainternational.org
  • telefonisch: +32 476 37 03 49
  • per post: WAPA International – Rue de Rixensart 22 – 1332 Genval, België