WAAROM SRI LANKA?

In 1983 brak in dit land een bijzonder bloederige en wrede burgeroorlog uit. Hierbij stonden de door een meerderheid van Singaleze Boeddhisten gedomineerde regering en de Tamiltijgers (Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), een afscheidingsbeweging die vocht voor een onafhankelijke staat in het oosten en noorden van het land, tegenover elkaar. Het conflict ontstond na de ontvoering door Singaleze militairen van een groep Tamil meisjes die op de schoolbus stonden te wachten. Ze werden gemarteld, onthoofd, verkracht en gedood.

Vanaf juli ’83 namen de opstanden en pogroms (aanvallen, moorden en plunderingen tegen een bepaalde bevolkingsgroep) enorm toe. In 1985 mislukte de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Tamils en de regering. In de jaren negentig nam het conflict alleen maar toe en het land kwam in een geweldspiraal terecht. Na een korte wapenstilstand ten gevolge van de Tsunami werden de gevechten hervat. Dit duurde tot 2009 toen het LTTE zijn nederlaag moest erkennen.

Na dertig jaar burgeroorlog, toen de meeste oorlogsvluchtelingen nog maar net naar hun huis teruggekeerd waren kon een verzoeningspoging gewaagd worden.

Jammer genoeg bleef de discriminatie en onrechtvaardige behandeling van de Tamils gewoon bestaan. De verzoening in het noorden en oosten blijft beperkt tot de buitenkant: wegen en openbare gebouwen worden herbouwd, maar de Tamil bevolking blijft lijden onder de stigmatisering van de oorlog. En het zijn, zoals bij elk conflict, vooral de vrouwen en kinderen die de prijs moeten betalen.

TWEE PROGRAMMA’S

  • NAAR FINANCIËLE AUTONOMIE VOOR VROUWELIJKE GEZINSHOOFDEN

    Deze rol van gezinshoofd is voor de Sri Lankaanse samenleving heel ongebruikelijk. De vrouwen moesten nu beslissingen nemen die traditioneel aan de mannen werden overgelaten. Ze hebben maar weinig werkervaring en een beperkt opleidingsniveau. De families hebben, daarentegen, wel grond en de regio is heel geschikt voor landbouw en veeteelt.

  • STUDIEBEURZEN

    De kinderen van onze begunstigden, voornamelijk vrouwelijke gezinshoofden, leven in grote onzekerheid. Hoewel onderwijs in Sri Lanka gratis is, missen moeders de financiële middelen om te betalen voor vervoer, uniformen, schriften en ander schoolmateriaal en bijlessen. WAPA ondersteunt kinderen door hen beurzen aan te bieden.

ACT4WAPA

Met dit platform kunt u makkelijk zelf een inzamelingsactie (sponsoren van een sportieve prestatie, huwelijk, verjaardag, doop, verkoop van tweedehandskleding, etentjes met vrienden, …) voor WAPA opzetten en met uw dierbaren delen. U kunt ook meedoen met een al bestaande actie.