Samen voeren we programma’s uit voor voormalige kindsoldaten en hun gemeenschappen. WAPA werkt volgens het subsidiariteitsbeginsel: we vervangen de lokale vaardigheden niet, maar versterken het lokale initiatief.

Onze partner sinds 2013, KCIU (Karin Community Initiatives Uganda) zag het licht in 2001.
De organisatie is geregistreerd als NGO op nationaal vlak, maar werkt als een CBO (Community-based organisation) in het noorden van Oeganda, meer bepaald in het district van Gulu. Deze organisatie beantwoordt aan alle superlatieven: geëngageerd, professioneel, zelfkritisch en van een uitgesproken menselijkheid. We hadden de gelegenheid om de begunstigden van de programma’s te ontmoeten en vast te stellen dat het werk in het veld zondermeer ongelooflijk en onmisbaar is, het personeel is toegewijd en de levensomstandigheden van hun begunstigden zijn uiteindelijk aanzienlijk verbeterd. Omdat het om programma’s gaat die geïnitieerd zijn door Oegandezen voor Oegandezen… omdat niemand beter dan KCIU de noden van de bevolking kent van een regio geteisterd door meer dan 20 jaar burgeroorlog, steunen wij met de volste overtuiging en enthousiasme de programma’s die zij hebben ontwikkeld.

karincommunity.org

Onze partner sinds 2017, CFCD (Centre For Child Development) is een non-gouvernementele organisatie die sinds 1997 actief is in Jaffna. Haar projecten worden in de districten Jaffna en Mullaitivu uitgevoerd. Haar missie: vrouwen en kinderen uit het voormalige conflictgebied in Noord Sri Lanka, die te lijden hebben gehad onder de oorlog, meer autonomie geven en hen een stabiele en veilige omgeving geven met gelijke onderwijskansen.

cfcdjaffna.com

Onze partner sinds 2018, la Corporacion Proyectarte’, is een sinds 2010 in Medellín opgerichte NGO. Ze stelt processen op van persoonlijke en sociale veranderingen met kunstprogramma’s. Ze draagt zo bij aan het vredesproces en zorgt voor de persoonlijke en collectieve ontwikkeling van mensen.

WAPA ondersteunt haar art-therapie programma’s Arteuma en Kuakumun (de kunst van de wedergeboorte) in twee re-integratie centra (CAPRE) in Cali en Medellin. 90 jongeren (jongens en meisjes tussen de 14 en 18 jaar oud – krijgen onderwijs en een profesionele opleiding maar niet alleen dankzij de steun van Proyectarte.

corporacionproyectarte.org

ACT4WAPA

Met dit platform kunt u makkelijk zelf een inzamelingsactie (sponsoren van een sportieve prestatie, huwelijk, verjaardag, doop, verkoop van tweedehandskleding, etentjes met vrienden, …) voor WAPA opzetten en met uw dierbaren delen. U kunt ook meedoen met een al bestaande actie.