WAPA steunt het onderwijs om analfabetisme, stigmatisering en kwetsbaarheid over de generaties heen te verminderen.

Onderwijs (SDG’s 4, 5, 10 en 16) is ongetwijfeld het krachtigste instrument om ‘s werelds grootste problemen aan te pakken. WAPA wil het onderwijs ondersteunen om analfabetisme, stigmatisering en transgenerationele kwetsbaarheid te verminderen en wil zo door het creëren van een goed opgeleide gemeenschap de vrede consolideren.

Onze doelen

  • Het met beurzen bekostigen van goed onderwijs (primair en secundair) voor kinderen in zeer kwetsbare situaties (ex-kindsoldaten, kinderen van ex-kindsoldaten, weduwen en weeskinderen, vrouwelijke gezinshoofden, enz.) om zo de ongelijkheid op dit gebied tegen te gaan;

  • Er voor zorgen dat alle aspecten van scholing worden gefinancierd: maaltijden, transport, probleemoplossing, uniformen, schoenen, schooltassen, schoolboeken, enz.

  • Meisjes dezelfde toegang tot school bieden als jongens;

  • Het bekostigen van de bouw-, openings- en exploitatiekosten van een nieuwe kleuterschool om een compleet onderwijspakket te kunnen aanbieden;

  • Met waardig en kwalitatief hoogstaand onderwijs de cultuur van vrede en geweldloosheid van wereldburgerschap bevorderen.

Een paar voorbeelden van onze projecten

Bourses scolaires

Ecole maternelle AGAPE

ACT4WAPA

Met dit platform kunt u makkelijk zelf een inzamelingsactie (sponsoren van een sportieve prestatie, huwelijk, verjaardag, doop, verkoop van tweedehandskleding, etentjes met vrienden, …) voor WAPA opzetten en met uw dierbaren delen. U kunt ook meedoen met een al bestaande actie.