War-Affected People's Association

WAPA - War-Affected People's Association - heeft als missie fondsen te werven om kleine plaatselijke organisaties te financieren die strijden voor de herintegratie van oorlogsslachtoffers (ex-kindsoldaten, oorlogsweduwen, weeskinderen,...) in post-conflict landen wereldwijd. Zo draagt WAPA bij tot het herstel en het versterken van de lokale capaciteiten.

Ontdek onze programma's in Oeganda
Ontdek onze programma's in Sri Lanka

 

back to top