WAPA ondersteunt inkomstengenererende activiteiten.

Levensonderhoud en microkredieten (SDG’s 8, 4 en 10), – creatie van inkomstengenererende activiteiten = IGA – en beroepsopleidingen vormen de belangrijkste speerpunten van onze re-integratieactiviteiten. Na het einde van het conflict / demobilisatie moeten (ex) kindsoldaten (en andere oorlogsslachtoffers) beginnen met de wederopbouw.

Onze doelen

  • Ondersteuning van kwetsbare gemeenschappen bij het opzetten van IGA’s (inkomensgenererende activiteiten), om hun levensomstandigheden te verbeteren, armoede te bestrijden en de werkloosheid te verminderen via CBO’s (community based organizations);

  • Perspectief bieden op fatsoenlijke banen en duurzaam levensonderhoud;

  • Het genereren van een inkomen (of een loonaanvulling) mogelijk maken zodat op een waardige manier voor familieleden kan worden gezorgd (kinderen, ouders, neven en nichten en soms niet-werkende mannen);

  • Genderongelijkheden op het werk verminderen (toegang, beloning, verantwoordelijkheden);

  • Werk aanpassen aan gezins- en fysieke beperkingen (bijvoorbeeld handicaps, enz.)

  • Met het toekennen van subsidies en microkredieten toegang verlenen tot financieringsbronnen om IGA’s te ontwikkelen;

  • Afabetiseren, trainen en ontwikkelen van de technische en professionele vaardigheden van toekomstige werknemers (training in marketing, voorraadbeheer, boekhouding, management, enz.).

Een paar voorbeelden van onze projecten

Model boerderij

Aankoop van melkkoeien

Opleidings- en productiecentrum

ACT4WAPA

Met dit platform kunt u makkelijk zelf een inzamelingsactie (sponsoren van een sportieve prestatie, huwelijk, verjaardag, doop, verkoop van tweedehandskleding, etentjes met vrienden, …) voor WAPA opzetten en met uw dierbaren delen. U kunt ook meedoen met een al bestaande actie.