CAMPAGNE : HET MOEILIJKSTE DICTEE

Om het publiek bewust te maken van het probleem van de kindsoldaten, heeft WAPA een emotionele film gemaakt met 6 jonge Belgische kinderen: ‘Het moeilijkste dictee’. Deze werden gevraagd om een voor hun leeftijd heel moeilijk dictee te maken, niet zozeer vanuit grammaticaal- en spellingsoogpunt, maar wel voor wat betreft de inhoud: de getuigenis van Moussa, een soldaat … van 10 jaar. Moussa, die gedwongen werd ingelijfd bij een gewapende groep, is uit de gevechten ontsnapt en probeert zijn jeugd terug te krijgen met de hulp van WAPA en het veldwerk van zijn lokale partner.

Het ‘moeilijkste dictee’ is een, op verzoek van WAPA International, door het communicatiebureau ‘secondfloor‘ in samenwerking met productiehuis ‘Toast’ ontwikkelde bewustwordingscampagne. Deze 2 agentschappen hebben hun teams en hun diensten belangeloos ingezet om de campagne te ondersteunen.

EEN EDUCATIEVE TOOLKIT AANGEPAST AAN KINDEREN VAN 10-12 JAAR OUD!

De gemaakte film vormt het startpunt van een bewustmakingsactie, gekoppeld aan een Educatieve toolkit (dictee, film en lesmateriaal) bedoeld voor Franstalige scholen in de Franse Gemeenschap om het debat en de reflectie op gang te brengen over de problematiek van kindsoldaten.

ACT4WAPA

Met dit platform kunt u makkelijk zelf een inzamelingsactie (sponsoren van een sportieve prestatie, huwelijk, verjaardag, doop, verkoop van tweedehandskleding, etentjes met vrienden, …) voor WAPA opzetten en met uw dierbaren delen. U kunt ook meedoen met een al bestaande actie.