Ik laat iets na

Zelfs na uw dood kunt u nog het verschil maken en een bijdrage leveren aan een rechtvaardigere wereld. 

Om iets te kunnen nalaten moet u een testament opstellen. De tussenkomst van een notaris of een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar het wordt wel aanbevolen om zeker te zijn van de geldigheid van het testament en het naleven van de geldende erfrechtregels. Inderdaad, uw familie- en erfgoedsituatie is uniek, en moet dus voor u op maat gemaakt zijn. 

Als u ervoor kiest om uw testament zelf op te maken, kunt u deze bij uw notaris deponeren, zodat u zeker weet dat deze zal worden gevonden op het moment van uw overlijden.

Hoeveel kost het om een testament te maken? 
De erfbelasting verschilt per Regio en is afhankelijk van de familierelatie met de begunstigde. In Wallonië kan het geven van een erfenis aan uw petekind of uw beste vriendin behoorlijk duur uitvallen, de belastingtarieven kunnen oplopen tot wel 80%. 
VZW’s kunnen echter profiteren van een gunstig tarief. Voor een VZW geldt in Wallonië een belastingtarief van 7%, in Brussel 12,5% of 25% en in Vlaanderen 8,5%. 
Dankzij die gunstige tarieven is het mogelijk om met een duo-legaat twee vliegen in één klap te slaan (optimalisatie van het belastingtarief en het ondersteunen van een goed doel). 

We leggen het u uit: 
Onder bepaalde voorwaarden maakt het duo-legaat het u mogelijk om een goed doel te steunen en de fiscale lasten van uw erfgenamen te verlichten. Dit geldt vooral (maar niet uitsluitend) voor de situatie waarbij zij niet profiteren van de tarieven die gelden bij een directe familieband. 
Met een duo-legaat doet u twee legaten. Een deel van uw erfenis legeert u aan een vereniging die u aanwijst als algemeen erfgenaam, waardoor deze voor het erfrecht verantwoordelijk wordt voor de betaling van de successierechten. Vervolgens moet de vereniging een deel van het geld aan de andere legatarissen en erfgenamen schenken.

Een voorbeeld om het duidelijker te maken:
Oom Sam woont in Wallonië en legeert 150.000 euro aan zijn neef Donald. 
Donald moet € 68.125 successierechten betalen. Na aftrek van de belastingen houdt hij dus € 81.875 over.

Als Oom Sam nu besluit om het gehele bedrag aan een VZW te legateren en die opdraagt om, buiten de successierechten om, € 90.000 aan Donald te betalen, worden de te betalen lasten: 

- € 35.125 over de € 90.000 doorgegeven aan Donald; 
- € 4.200 over de resterende € 60.000; 
Dus in totaal € 39.325. 
Een verschil van maar liefst € 20.675. 

U kunt tijdens een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek met al uw vragen terecht bij Solveig
Uitgebreide informatie over testamenten kunt u vinden door op deze link te klikken. 
Sinds 2018 doet WAPA mee aan de campagne Testament.be!

back to top