War-Affected People's Association

OVER WAPA

DE ASSOCIATIE IN EEN PAAR WOORDEN

WAPA - War-Affected People's Association - heeft als missie fondsen te werven om kleine plaatselijke organisaties te financieren die strijden voor de herintegratie van slachtoffers van gewapende conflicten (ex-kindsoldaten, oorlogsweduwen, weeskinderen, binnenlandse vluchtelingen,...) in post-conflict landen of in transitie naar vrede wereldwijd. Zo draagt WAPA bij tot het herstel en het versterken van de lokale capaciteiten. Daarnaast voert WAPA campagnes om het publiek bewust te maken van de problematiek van kindsoldaten en het belang van hun herintegratie te vergroten.

 

ONZE PROJECTEN

ONTDEK ONZE HELPPROGRAMMA'S

 
Oeganda  -  Sri Lanka  -  Colombia
back to top