War-Affected People's Association

OVER WAPA

DE ASSOCIATIE IN EEN PAAR WOORDEN

WAPA - War-Affected People's Association - strijdt voor de herintegratie van ex-kindsoldaten en slachtoffers van gewapende conflicten (oorlogsweduwen, weeskinderen, binnenlandse vluchtelingen,...) in post-conflict landen of in transitie naar vrede.
WAPA is actief in Oeganda, Sri Lanka en Colombia en werkt samennmet lokale partners op het principe van subsidiariteit.
Daarnaast voert WAPA sensibiliatie campagnes en pleit voor de problematiek van kindsoldaten en het belang van hun herintegratie te vergroten.

 

ONZE PROJECTEN

ONTDEK ONZE HELPPROGRAMMA'S

 
Oeganda  -  Sri Lanka  -  Colombia
back to top