Geen moeder zou moeten sterven tijdens de bevalling!

Een paar weken geleden werd Anena, een jonge 32-jarige zwangere vrouw, met spoed naar het gezondheidscentrum gebracht. Ze kon niet lopen omdat de bevalling vroeg in de ochtend was begonnen. Anena had de hele nacht al met weeën doorgebracht omdat er geen vervoer was om haar midden in de nacht naar het gezondheidscentrum te brengen. Ze werd naar het Karin Medical Centre gebracht omdat dat de dichtstbijzijnde zorginstelling was. Okema, de zorgvrijwilliger in het dorp, wist echter dat wij deze vrouw niet konden helpen met de bevalling. Hij hoopte dat wij haar op de een of andere manier konden redden, aangezien het volgende bevallingscentrum kilometers verderop was. Toen het medische team haar aan het onderzoeken was, realiseerden ze zich dat Anena meer hulp nodig had dan ze haar bij het Karin Medical Centre konden bieden. Ze had onmiddellijk spoedzorg nodig. Het was een geluk dat Anena naar een andere zorginstelling kon worden gebracht waar met haar situatie kon worden omgegaan. Het hele medische team was zeer overstuur door deze situatie. Zij meldden dat veel moeders dergelijke moeilijkheden ervaren omdat er onvoldoende gezondheidszorg in de gemeenschap is.

“We begonnen allemaal met dezelfde motivatie: Er is geen reden waarom een vrouw zou moeten sterven tijdens haar zwangerschap of bevalling.”

Door de ernstige vertragingen bij het verplaatsen van de moeder en de baby kunnen de baby of de moeder in kritieke toestand raken. Wij vinden dat een moeder niet zou moeten sterven tijdens de bevalling, en dat een baby niet zou moeten sterven omdat de moeder geen toegang had tot gezondheidszorg!
We kunnen dergelijke situaties voorkomen met uw steun, door een kraamafdeling te voltooien en ervoor te zorgen dat deze door goed opgeleid medisch personeel wordt bemand en beheerd.


Stap voor stap
Dankzij het leiderschap van Benna Aguti, de verantwoordelijke arts, heeft het Karin Medical Health Centre veel vastberaden stappen genomen om de kwaliteit van zorg binnen de gemeenschap te verbeteren.
De gezondheid van een moeder heeft gevolgen voor het gezin en de hele gemeenschap. Zoals in veel ontwikkelingslanden heeft Uganda hoge moedersterftecijfers. De moedersterfteratio (het jaarlijks aantal sterfgevallen onder vrouwen als gevolg van zwangerschapsgerelateerde oorzaken per 100.000 levendgeborenen) in Uganda is 435 (UNICEF 2012).
In het eerste jaar na de opening van het gezondheidscentrum heeft Benna zes baby’s via spoedbevallingen verlost. “Het was moeilijk”, zegt ze, omdat er nauwelijks verloskundige apparatuur was om mee te werken.
Benna zegt dat het belangrijk is dat er een kraamcentrum wordt gebouwd. Zo kunnen veel moeders en hun baby’s worden gered. Voorlopig spoort het gezondheidscentrum moeders aan om regelmatig afspraken voor prenatale zorg te maken en ervoor te zorgen dat ze tegen tetanus zijn ingeënt. Het centrum zorgt er ook voor dat alle cliënten naar een nabijgelegen zorginstelling worden verwezen om te bevallen. “We accepteren geen moedersterftes,” aldus Benna. “We begonnen allemaal met dezelfde motivatie: er is geen reden waarom een vrouw zou moeten sterven tijdens haar zwangerschap of bevalling.”
Uw bijdragen en steun hebben deze vooruitgang mogelijk gemaakt, maar de strijd is nog niet voorbij. Noord-Uganda is nog steeds een van de meest problematische plaatsen ter wereld om moeder te worden, en we hebben u nodig om meer steun voor ons werk te werven.

Als potentiële donateurs ons horen praten over waarom ze vandaag een donatie moeten doen, luisteren ze. Maar als je familie en vrienden jou horen praten over ons werk als iemand die ons al steunt en weet dat we iets goeds doen, dan komen ze in actie.

Mevr. Hope Okeny
Executive Director - Karin Community Initiatives Uganda

back to top