Melk industrie

WAPA wil oorlogsslachtoffers herintegreren door werk. Met ons programma voor de zuivelindustrie in Palenga ten Zuiden van Gulu, stimuleren we de gezinnen die het zwaarst zijn getroffen door twintig jaar burgeroorlog om in hun onderhoud te voorzien met veeteelt en de dagelijkse verkoop van melk aan een (mede door WAPA gefinancierde) zuivelcoöperatie. De inkomsten uit die verkoop maken het mogelijk om de voeding van het gezin te variëren en om onderwijs voor kinderen te betalen. De inkomsten bieden ook toegang tot gezondheidszorg en maken het vaak zelfs mogelijk om te sparen.         

Het zuivelindustrie programma en de opleiding          

De veehouderij is weliswaar winstgevend, maar zeker niet makkelijk. WAPA en zijn lokale partner vinden dat het nodig is om de bevolking na twintig jaar gewapend conflict zelf verantwoordelijk te maken voor het herstel van hun menselijke waardigheid. Het is dus de bedoeling dat de veehouder zijn koe verhuurd aan KCIU (2 jaar lang) en zo de verantwoordelijkheid voor zijn eigen project draagt. Daarnaast is een gedegen opleiding van essentieel belang. Die opleiding duurt drie maanden en vindt plaats in de volledig door WAPA gefinancierde modelstal met: twee stallen, zes koeien, vier kalfjes, een voedersilo, een waterput, landbouwgrond en het huis van de farmmanager. Aan het slot van zijn opleiding bouwt de toekomstige veehouder zijn eigen stal op zijn eigen grond en verbouwt het veevoer voordat hij ook echt een koe krijgt.

Wie zijn die veehouders?       
Mannen en vrouwen, voornamelijk ex-kindsoldaten, oorlogsweduwen, binnenlandse vluchtelingen,…. 

Zo ontmoette we Nighty, 28 jaar oud, deelneemster sinds 2012, drie kinderen, oorlogswees en binnenlandse vluchtelinge. Eigenares van twee koeien, een stier en twee kalfjes.
Haar grootste uitdaging: voorzien in de behoeften van haar gezin door haar kinderen het beste te geven: gevarieerde voeding, een opleiding, toegang tot gezondheidszorg, en wat spaargeld.

In 2018-2019 wil WAPA de modelstal uitbreiden! Waarom?

Wij geloven dat de sleutel tot verandering ligt in het sterk en onafhankelijk maken van het project. Wat voor zin zou het hebben als we eeuwig door zouden gaan met het kopen van melkkoeien? Door de financiering van een uitbreiding van het project met een nieuwe stal en door de aankoop van ten minste vijf nieuwe fokkoeien, zijn we binnen drie jaar in staat onze eigen melkkoeien te fokken.


Waarom financieren we de koop van koeien?

Op het moment hebben we 43 boeren opgeleid. Veel van hen hebben hun eigen stal al gebouwd en zijn nu in afwachting van hun eerste koe. Ze zijn dan ook gemotiveerd en klaar om met hun nieuwe beroep als melkveehouder te beginnen.

back to top