Charidy: 24u om ex-kindsoldaten te steunen

SAMEN, KUNNEN WE 150 LEVENS VERANDEREN!


WAPA International heeft uw hulp nodig zodat we samen de re-integratie van voormalige kindsoldaten in post-conflictlanden of in landen op weg naar vrede kunnen blijven ondersteunen.

 Zelfs vandaag nog worden honderdduizenden meisjes en jongens[1], jonger dan 18 jaar, door strijdkrachten of gewapende groepen gebruikt als strijders, koks, dragers, boodschappers, spionnen of voor seksuele doeleinden, ... Deze plaag treft nog steeds meer dan twintig landen waar gevochten wordt. 

Slachtoffers maar soms ook zelf daders. Alleen al door een gebrek aan middelen en een gebrek aan een langetermijnvisie is de re-integratie van voormalige kindsoldaten in hun families en gemeenschappen een complex, soms zelfs onmogelijk proces. 

Om voormalige kindsoldaten effectief te re-integreren en deze vicieuze cirkel te doorbreken, is het essentieel om te investeren in een individuele, duurzame en op maat gemaakte (flexibele) ondersteuning, maar ook hun families en hun gemeenschappen moeten geholpen worden.

Hier wilde WAPA iets aan doen. WAPA helpt kindsoldaten bij hun re-integratie na afloop van het conflict en concentreert zich daarbij op drie pijlers:

-       gezondheid en welzijn (psychologische en sociale ondersteuning, ...);
-       hoogwaardig onderwijs (school en beroepsopleiding, ...);
-       zorgen voor de middelen van bestaan.

Door u vandaag bij onze crowdfunding-campagne te voegen, krijgen onze missies in Oeganda, Sri Lanka en Colombia de middelen om bijna 150 ex-kindsoldaten extra te helpen.

Met 75.000 euro kunnen we:

  • 30 Colombiaanse tieners met kunsttherapie begeleiden.
  • Het onderwijs voor 50 Oegandese kinderen verzorgen.
  1. Zorgen voor een arbeidsplaats:door 40 jonge Sri Lankaanse vrouwen een beroepsopleiding te geven en ze te helpen bij de start van een onderneming;
  2. door 30 jonge Oegandezen een opleiding in de zuivelindustrie te geven.

Dit is het moment om het leven van deze jongeren te veranderen en een blijvend proces van solidariteit in gang te zetten. Kinderen die het slachtoffer zijn geworden van een gewapend conflict waar ze niet voor hebben gekozen. 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK:

Elke geschonken euro wordt VERVIERVOUDIGD! Een DONATIE van €1 = €4 VOOR WAPA. Dit kan dankzij de steun van gulle zakelijke partners die ons helpen onze doelstelling van het binnenhalen van 75.000 euro te bereiken. Onthoud de basisregel van crowdfunding: het is ALLES of NIETS, we halen binnen 24 uur 100% van het doel dat we ons stellen, of elke donor krijgt zijn geld terug.

Uw gift stelt ons in staat de re-integratie van voormalige kindsoldaten te ondersteunen, en daarmee de wederopbouw van hun toekomst in gang te zetten.

Dank aan onze solidariteitspartners:

Nu al 150x BEDANKT!

_________________

[1] 250.000 volgens Unicef in 2016

 

back to top