Charidy: 24u om ex-kindsoldaten te steunen

Voor het derde achtereenvolgende jaar start WAPA een vierentwintiguurs-crowdfundingscampagne via het Amerikaanse platform Charidy. Het is de bedoeling om €75.000 bij elkaar te brengen (vorig jaar was dat € 51.000 en het jaar daarvoor €22.000). Of we halen dat bedrag, of iedereen krijgt zijn geld terug.

Het Charidy concept is uniek. Op de campagnedag (10 december 2019) wordt ieder schenking verviervoudigd: als u €20 stort geldt dat dus voor €80 in de telling.

75.000€, ja maar waarom ? 

 
 

Zoals u nu weet, is de missie van WAPA het ondersteunen van re-integratieprogramma's voor ex-kindsoldaten (en meer in het algemeen oorlogsslachtoffers) in post-conflictlanden of landen in overgang naar vrede. De vereniging is actief in drie landen: Oeganda, Sri Lanka en Colombia met verschillende programma's (gezondheidszorg en kunsttherapie, beroepsopleiding, ontwikkeling van inkomstengenererende activiteiten, scholing van kinderen en bouw ontbrekende infrastructuur sinds het einde van de conflicten). Bekijk hier onze prestaties.

Bovendien voert WAPA concrete acties uit om het bewustzijn (van het grote publiek, op scholen ...) te vergroten en te pleiten voor de kwestie van kindsoldaten (preventie, bescherming (demobilisatie) en re-integratie). Een gekke droom: op een dag de rekrutering van kinderen in conflicten stoppen en diegenen aanbieden die gemobiliseerde programma's hebben die zijn aangepast aan hun behoeften.

Om deze projecten uit te voeren hebben we u nodig!   

Oeganda
- Salaris vroedvrouwen + mama-kits (gezondheidszorgen)

- Scholing, dierenarts, medicijnen,… (zuivelindustrie)

- Schoolkosten voor 50 kinderen (onderwijs)

- Ziektekostenverzekering/microkrediet

€ 20.000

Sri Lanka

- 40 livelihoods voor vrouwen die kostwinner zijn geworden na de oorlog.

€ 20.000

Colombia

- Kunsttherapie (salaris en activiteiten voor 30 jongeren) in Cali

€ 20.000

Bewustmakingscampagne (ontwikkelen van onderwijsmateriaal,…)

€ 3.000

Sub-totaal 

€ 63.000

Kosten WAPA

€ 12.000

 

TOTAAL

€ 75.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiële matchers?

Toekomstige donteurs ?
WE HEBBEN JULLIE NODIG!

Tot gauw!

De WAPA's.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par email aux adresses :  wapa@wapainternational.orgveronqiue@wapainternational.org

back to top