Enkele van onze WAPA prestaties

Oeganda

In Oeganda zijn we actief op de volgende gebieden:
> gezondheidszorg (basis-, kinder- en moederzorg, preventie, immunisatie, gezinsplanning, behandeling van hiv en malaria, psychosociale monitoring, ...),
> sociaaleconomische re-integratie (zuivelindustrie, microleningen, enz.)
> onderwijs (inclusief studiebeurzen)
> de bouw van infrastructuren (materniteit, kleuterschool, model boerderij, ...)

Bouw van een model boerderij
Aankoop van koeien
Salaris van de boerderij personeel
Perceel van land voor de boerderij
Water goed voor de model boerderij
Silot voor de voedselopslag
Bouw van het huis van de farm manager
Training voor toekomstige boeren
Aankoop van een medisch voertuig
Noodhulp voor een malaria-epidemie
Bouw van een materniteit in Unyama
Salaris van de medische staf
Standaard medische apparatuur
Koelkast met zonnepanelen
Aankoop van mama-kits
Restauratie van het trainingscentrum
Bouw van een kleuterschool AGAPE
School beurzen

Sri Lanka

In Sri Lanka zijn we actief op de volgende gebieden:
> sociaaleconomische re-integratie (microkredieten en levensonderhoud)
> onderwijs (inclusief studiebeurzen)
> infrastructuurconstructie (opleidings- en productiecentrum)

Opleidings- en productiecentrum voor vrouwelijke familiehoofden
School beurzen
Microkredieten en livelihoods om een inkomstengenererende activiteit te starten

Colombia

In Colombia zijn we actief op de volgende gebieden:
> gezondheidszorg - psychosociale monitoring door kunst, ...

back to top