Oeganda

Waarom Oeganda ?

Voor ons eerste project, besloten we een missie te ondernemen naar Oeganda, een land berucht om zijn vele burgeroorlogen waarvan de laatste en bloederige (100.000 doden) door de rebellengroep onder leiding van Joseph Kony, de LRA genaamd. Deze oorlog was in het bijzonder betrokken bij het werven van heel wat kindsoldaten (men spreekt van 35.000 tot 60.000), maar ook omwille van de ontheemden (meer dan 2 miljoen), afpersing, seksueel misbruik, mutilaties en meer. Hoewel de oorlog eindigde in 2006 en we een duidelijke daling van de armoede in Oeganda kunnen vaststellen, blijven de levensomstandigheden in de noordelijke provincies catastrofaal. Om eerlijk te zijn hadden we niet verwacht dat we zo veel oorlogsslachtoffers zouden ontmoeten tijdens onze missie. Sommige mensen zeggen dat een op vier personen in het district van Gulu een voormalige rebel is. En absoluut ALLE begunstigeden zijn zonder uitzondering ex-kindsoldaten of ouders waarvan men met geweld hun kinderen heeft ontvoerd, oorlogsweduwen of wezen,...

 

De drie programma’s

  • #1. Gezondheidszorg voor iedereen

Twee medische centra (Agonga en Unyama), gespecialiseerd in de zorg van moeders en kleuters, richten zich naar de behoeftes van de zwakste bevolking: algemene gezondheidszorg, vaccinaties, onderzoek in laboratoria, opsporen van HIV/aids, psychosociale consultaties, behandeling van infectieziektes (malaria, tuberculose...), pre- en postnatale follow-up, bevallingen...

We maakten kennis met Debra (21) die in verwachting was van haar eerste kind. Terwijl ze een opsporingstest van malaria onderging, ging Debra dringend op zoek naar de latrines. Maar de weeën waren begonnen. Omdat ze er zeer zwak uitzag, stelde de verpleegster van het centrum haar voor om te zitten en haar een kom te geven. Slechts enkele minuten na het zitten baarde de jonge vrouw een jongen dankzij de hulp van onze verzorgster. Haar uitdaging: met waardigheid bevallen, toegang tot pre- en postnatale follow-up en gezondheidszorgen voor haar en haar kinderen krijgen. Haar kind een beter begin in het leven bieden.

 

 

  • #2. En wat als we het leven van een familie zouden veranderen met een koe ?


De bedoeling is aan een familie een koe en een aangepaste opleiding te bieden. Met de verkoop van de melk kan de familie gevarieerder eten, de kinderen naar school sturen, makkelijker toegang tot gezondheidszorgen krijgen en zelfs sparen.

We maakten kennis met Nighty (28) begunstigde sinds 2012, 3 kinderen, oorlogswezen en binnenlandse ontheemde. Ze is in het bezit van 2 koeien, 1 stier en 2 kalveren. 
Haar uitdaging: aan de behoeften van haar gezin voldoen en het beste aan haar kinderen bieden, m.a.w., gediversifieerde voeding, onderwijs, toegang tot gezondheidszorgen, sparen. Haar aantal stuks vee verhogen. Als voorbeeld optreden binnen haar gemeenschap.

 

 

  • #3.  Een toekomst dankzij het onderwijs

De meest kwetsbare kinderen (kinderen van ex-kindsoldaten, kindmoeders en weeskinderen die gezinshoofd geworden zijn) worden zowel gedeeltelijk (schoolmateriaal bezorgen, toegang tot medische centra …) als volledig (studiebeurs, geneesmiddelen, vervoer …) gesteund. Deze kinderen, die afhaken op school, komen ook één keer per week bijeen (tekenen, toneel, rollenspel) om hun sociale banden opnieuw op te bouwen.

We maakten kennis met Francis (16) uit het 6e leerjaar. Hij verloor zijn vader en zijn moeder (beide waren ex-kindsoldaten) en werd twee jaar geleden gezinshoofd. Vandaag zorgt hij op z’n eentje voor zijn broertje en zijn zusje. Omdat hij geen inkomen heeft, wordt zijn onderwijs voortdurend onderbroken. Zijn uitdaging: zijn familie voeden, dagelijks naar school gaan en aan zijn broer en zus betere vooruitzichten voor de toekomst bieden dankzij een toegang tot het onderwijs.

Onze lokale partner : Karin Community Initiatives Uganda

Karin Community Initiatives Uganda (vroeger Childcare) zag het licht in 2001. De organisatie is geregistreerd als ngo op nationaal vlak, maar werkt als een CBO (Community-based organisation) in het noorden van Oeganda, meer bepaald in het district van Gulu. Deze organisatie beantwoord aan alle superlatieven : geëngageerd, professioneel, zelfkritisch en van een uitgesproken menselijkheid. We hadden de gelegenheid om de begunstigden van de programma’s te ontmoeten en vast te stellen dat het werk op het terrein rechtuit ongelooflijk en onmisbaar is, het personeel toegewijd en de levensomstandigheden van hun begunstigden uiteindelijk aanzienlijk verbeterd.

Omdat het om programma’s gaat die geïnitieerd zijn door Oegandezen voor Oegandezen… omdat niemand beter dan Childcare de noden van de bevolking kent van een regio geteisterd door meer dan 20 jaar burgeroorlog, steunen wij met de volste overtuiging en enthousiasme de 4 programma’s die zij hebben ontwikkeld. U weet dat subsidiariteit voor ons van fundamenteel belang is, want naast hulp bieden aan oorlogsslachtoffers, versterken wij de lokale capaciteiten.  
back to top