Post-conflict landen

Waarom acties uitvoeren in post-conflict landen ?

Gewapende conflicten zijn een realiteit in bijna alle gebieden van de wereld en hun gevolgen zijn weerzinwekkend en dramatisch.
Oorlog eist zijn tol ook op humaan vlak: sterfte en invaliditeit. Daarnaast zet dit geweld duizenden mensen toe om toevlucht te zoeken door de grenzen te oversteken of in allerijl een veilig oord te vinden in een kamp.

Oorlogsmisdaden, agressie en andere gruweldaden zijn alomtegenwoordig : kindsoldaten, seksuele misdaden t.o.v. kinderen, vrouwen en mannen (!), verminking, marteling, … Als de burgerlijke oorlogen gedaan zijn, verdwijnen het lijden en andere hindernissen niet: hongersnood, ziekten, armoede, onteigening, stigmatisatie, depressie, lang van de schoolbanken wegblijven …
Het volk verliest alles, inclusief hun menselijke waardelijkheid.

Een maatschappij herbouwen is fundamenteel : met de reconciliatie en vrede als absoluten doelen, is het de bedoeling om de slachtoffers zowel psycho-sociale en medische steunen te bieden als kansen om een socio-economische rol in de maatschappij te kunnen terugspelen.

back to top