Repatriëringsproject voor binnenlandse vluchtelingen (IDP’s)

De Verenigde Naties (VN) hebben CFCD aangewezen als geprivilegieerde partner voor de uitvoering van hun programma “Resettlement in Newly Released Areas” (repatriëring in de recent door regeringstroepen bevrijdde gebieden) in de regio Tellipalai, in het uiterste noorden van Sri Lanka. Het project is in december 2016 begonnen en hoopt door te helpen bij het opstarten van activiteiten waarmee in het levensonderhoud kan worden voorzien en door het aanleren van ondernemingsvaardigheden de levensomstandigheden van de kwetsbaarste vluchtelingenfamilies, waaronder ook vrouwelijke gezinshoofden, te verbeteren.

back to top