Onderwijsproject

De beschikbaarstelling van studiebeurzen en schoolmateriaal aan de meest kwetsbare kinderen. Een maandelijkse toelage kan zowel aan een leerling in het basisonderwijs als aan een student aan de universiteit worden toegekend. Het is de bedoeling om zo een onderbreking in het onderwijs te voorkomen en daarmee ook een mislukking om financiële redenen. De ondersteuning bedraagt tussen de 1.000 LKR (€ 6,50) en 4.000 LKR (€ 26) per maand per student. Elke student houdt de organisatie op de hoogte van zijn schoolprestaties en de uitdagingen waar hij voor komt te staan.

back to top