Naar financiële autonomie voor vrouwelijke gezinshoofden

Vrouwen zijn doorgaans de eerste slachtoffers van een conflict. Gedurende de 26 jaar van de burgeroorlog zijn een groot aantal van hen geconfronteerd met gedwongen deportatie, geweld, aanranding en menselijke en materiële verliezen.

Na de oorlog telde men een indrukwekkend aantal vrouwelijke gezinshoofden (WHH). Ze zijn hun echtgenoot verloren, of die is nog steeds vermist, gehandicapt of oorlogsinvalide, ze zijn verlaten of verstoten. De gemeenten Oddisuddan en Puthukudiyiruppu in het noorden van het land zijn hierdoor het meest getroffen.

Het eerste probleem waar deze vrouwen tegen aan lopen is het vinden van een vaste bron van inkomsten die het mogelijk maakt om in de behoeften van hun gezin te voorzien.

Deze rol van gezinshoofd is voor de Sri Lankaanse samenleving heel ongebruikelijk. De vrouwen moesten nu beslissingen nemen die traditioneel aan de mannen werden overgelaten. Ze hebben maar weinig werkervaring en een beperkt opleidingsniveau. De families hebben, daarentegen, wel grond en de regio is heel geschikt voor landbouw en veeteelt.

- Ontwikkeling van CBO’s (community-based organizations):
De CBO‘s willen vrouwen economisch onafhankelijk maken zodat ze bepaalde sociale barrières kunnen doorbreken. De CBO’s zorgen er voor dat de door elk van hen gestarte projecten ook echt haalbaar en duurzaam zijn. Binnen zo’n CBO delen de vrouwen hun successen en hun fouten, daarmee hopen ze gezamenlijk voortgang te boeken. Bovendien vormen ze in elke CBO een spaargroep in de dorpen. Elke groep vertegenwoordigd tussen de zeven en twintig vrouwen.

- Toekenning van microkredieten:
De CBO’s hebben een microkredietproject gestart voor de middellange termijn. De vrouwelijke leden van die groepen verplichten zich ertoe om bovenop het maandelijkse spaarbedrag van hun groep, 25% van hun inkomsten te investeren in hun CBO.

- Het ontwikkelen van duurzame bestaansmiddelen (livelihood):
De partnerorganisatie schenkt een klein bedrag aan financiële ondersteuning aan de begunstigde vrouwen zodat ze een begin kunnen maken met een activiteit waarmee ze in hun bestaan kunnen voorzien. Ze stellen ook middelen ter beschikking waarmee de vrouwen bepaalde ondernemingen kunnen opstarten (zoals bijvoorbeeld voor meisjes een machine voor de productie van zakken of een verpakkingsmachine).

back to top