Geef zin aan een heel leven

VERBIND UW NAAM AAN WAPA OM TERUG WAARDIGHEID TE GEVEN AAN EEN LEVEN NA DE OORLOG Door WAPA op te nemen in uw testament, kunt u een nieuwe dimensie geven aan uw inzet voor een meer menswaardige en rechtvaardige wereld voor iedereen. WAPA financieel steunen is namelijk vechten voor de rehabilitatie van oorlogsslachtoffers, kinderen en volwassenen, in post-conflictlanden. Maar dat is niet alles. U steunt zo ook programma’s geïnitieerd door de lokale bevolking voor de lokale bevolking. Om die reden steunt WAPA met enthousiasme en overtuiging de 4 programma’s van zijn eerste lokale partner, Childcare :

1)En wat als we het leven van een familie zouden veranderen met een koe ?

2) Op weg naar Gezondheidszorg voor iedereen
3) Een toekomst voor kinderen van ex-kindsoldaten en kindmoeders

4) Microkredieten of het perspectief op financiële autonomie  


Door een legaat toe te kennen, helpt u ons niet alleen om het aantal begunstigden te verhogen en de actie te bestendigen, maar ook om onze projecten uit te breiden naar andere post-conflict landen zoals Sri Lanka of Colombia. 

Contacteer Solveig voor meer informatie. 

back to top